Rozhovor s Alenou Antonovičovou zakladatelkou NF

https://www.facebook.com/100003911418698/posts/2993591490781202/?d=n


Výroční zpráva Nadačního fondu Arhuacos za roky 2020 a 2021

2020 

Nadační fond Arhuacos v lednu 2020 díky dárcům z řad firem i jednotlivců z ČR vybral téměř 850 000,- Kč na koupi pozemku velikosti 20 ha pro komunitu Arhuacos v oblasti BIRWA. Pozemek je v horách, pěstuje se na něm káva, avokáda, juka, plátanos (druh banánů), ananas i banány. Součástí pozemku je i domek na přespávání a prostor pro nářadí. Leží v nadmořské výšce kolem 1800 m. n. m. 

Na pozemku je umístěna mosazná deska s informací, že byl darován NF Arhuacos díky Vám dárcům z České republiky (vizte foto).

Arhuacos

Tyto pozemky v Sierra Nevada de Santa Marta patřily od nepaměti původním obyvatelům země, tj. indiánským komunitám, v tomto případě komunitě Arhuaco. Postupně však byli Arhuacos vysídlováni ze své půdy španělskými dobyvateli, katolickými misionáři, později válčícími stranami v občanských válkách a nakonec guerillou. 

Dnešní vláda dle mezinárodních úmluv pozici původních menšin podporuje spíše sporadicky, nicméně existuje zde přednostní právo indiánů k tzv. rekuperaci svých pozemků (tj. návrat do jejich původního vlastnictví). Problém je, že si komunity musí půdu odkoupit (v procesu, který se v některých aspektech podobá historické kolonizaci). Na nákup však indiánům chybí peníze, proto náš nadační fond vyvíjí aktivity pro jejich finanční podporu. 

Další aktivity v roce 2020 byly přerušeny v důsledku celosvětové pandemie COVID-19, která se týkala i obyvatel Sierra Nevady. 

2021 

Aktivity nadačního fondu byly stále ovlivněny pandemií. 

V horách Sierra Nevada se konaly volby nového prezidenta arhuacké komunity, v jejichž rámci došlo na velké nepokoje a konflikt mezi dvěma proti sobě soupeřícími stranami. Aby se mohly spravedlivé volby vůbec uskutečnit, poslali jsme částku 1000 amerických dolarů z účtu NF Arhuacos na možnost dopravy a stravy pro příslušné autority. Jen díky tomu měly možnost se z různě dalekých oblastí pohoří Sierra Nevady dostavit k volbám. Volby zde trvají i několik měsíců. 

Na podzim jsme přijeli do Kolumbie, tentokrát s myšlenkou pomoci Arhuacům si vydělávat peníze sami. Zohledněno bylo hned několik návrhů. Nakonec zvítězil nápad podpořit stavbu mostu přes řeku Palomino do indiánské vesnice Sendukwa, která na druhém břehu řeky žije velmi tradičně pod vedením arhuackého mama1 Marcelina a kde se pěstuje velmi vzácný druh kakaa, jehož obchod by byl stavbou umožněn. 

Zároveň by se tak komunitě umožnilo zjednodušené překonávání řeky. Každý, včetně dětí, je nucen denně přeplavávat divokou řeku Palomino, aby se dostal do údolí, kde jsou obchody, instituce a škola. Zboží se převáží na tažené pneumatice. Často se stává, že jsou indiáni strženi proudem o mnoho desítek metrů. Mnoho lidí tak v řece přišlo o život. 

Mamos jsou náčelníky i duchovními otci v rámci komunit Arhuacos.
Milí podporovatelé indiánů Arhuacos, máme pro Vás skvělou zprávu !!!

Dne 28.1.2020 se nám podařilo zakoupit 20 hektarů půdy a předat jí komunitě indiánů  Arhuacos v Sierra Nevadě v Kolumbii. Děkujeme každému z Vás, kdo jakýmkoliv způsobem přispěl k dobrému konci tohoto příběhu.

Přímo v místě předání půdy jsme natočili toto video, kterým Vám na dálku Arhuakové děkují ! Klikněte zde: >>> Poděkování Arhuaků ze Sierra Nevady de Santa Marta <<<

PHOTO-2020-02-08-15-28-36[2]
DSC_0284
Rozhodli jsme se založit novou dárcovskou výzvu na darujme.cz . Vybrané prostředky použijeme na podporu indiánů Arhuacos v několika různých projektech. Všechny dárce budeme opět informovat jak přesně byly tyto prostředky použity.

Setkání s hlavními představiteli Arhuaků

Za velký úspěch považujeme rovněž osobní setkání a oficiální podporu hlavních představitelů Arhuacké komunity. Setkání v sídle konfederace se ukázalo jako velmi významné. Obdrželi jsme mnoha zajímavých informací o činnosti a potřebách kmene a získali řadu kontaktů. Propojili jsme se s autoritami, které spravují důležité posty   a rozhodují ve prospěch celé komunity Arhuacos. Díky tomu bude naše spolupráce pro budoucí projekty usnadněna. Celé setkání se vedlo v atmosféře důvěry a porozumění.

IMG_20200129_101205

Předání půdy komunitě Birwa

Přímo na zakoupeném pozemku proběhlo předání půdy komunitě Birwa a bylo stvrzeno podpisy svědků ze strany indiánské komunity a také představiteli Nadačního fondu Arhuacos a partnerského NF Fundacion Chipiri. Na místě byla také připevněna měděná pamětní deska s informací o tom, že tento pozemek byl zakoupen za pomoci mnoha dárců z České republiky.

IMG-20200130-WA0026 – kopie
PHOTO-2020-02-08-15-28-36

Oficiální poděkování a další spolupráce

Následující den jsme byli pozváni do sídla konfederace indiánů sídlících v Sierra Nevada de Santa Marta, kde jsme převzali přímo od nejvyššího představitele Arhuackých indiánů oficiální poděkování za pomoc indiánské komunitě. Na tomto setkání jsme se také dozvěděli o mnoha dalších projektech a možnostech spolupráce, které bychom mohli v budoucnu podpořit. Překvapující pro nás byla také informace , že jsme zřejmě první Evropskou organizací, které se takto podařilo koupit půdu přímo Arhuacké indiánské komunitě. Tato půda bude zařazena do tzv. Resguarda, což je nedotknutelná půda všech Arhuackých indiánů, která se již nedá prodat ani nijak oddělit od celku.

Arhuakové sami se snaží půdu také odkupovat, ale jejich prostředky jsou velice omezené, Zároveň je to pro ně zásadní priorita jelikož vědí (a vidí) co jim a jejich krajině hrozí – momentálně vedou dlouhodobý spor o to aby část jejich uzemí neskoupili těžařské firmy, další jejich území je ohroženo stavbou přehrady, která bude poskytovat vodu zejména chovatelům dobytka, kteří krajinu dále poškozují.

Situace Arhuaců v současnosti

Stovky let žijí v dokonalé symbióze s přírodními zákony, udržují tradiční rituály a věnují se poctivému pěstování kávy a kakaa. Zdá se ale, že pokora a respekt k matce Zemi ztrácí v moderní společnosti hodnotu a důležitost. I proto příslušníci indiánského kmene Arhuacos, kteří žijí v kolumbijském pohoří Sierra Nevada de Santa Marta, usilují o navrácení svých teritorií, která jim po staletí zajišťovala obživu. Poslední potomci kmene Arhuacos hledají nové možnosti pomoci také ve spolupráci  s neziskovými organizacemi z různých zemí světa. Více informací o současném projektu naleznete zde. 
ArhuacosBirwa2

Shlédněte ukázku z filmu NABOBA, který byl promítán v Bogotě v rámce mezinárodního festivalu dokumentárních filmů - odkaz naleznete zde.

ScreenHunter_03 May. 22 17.25

Nadační fond Arhuacos dává věci do pořádku

Arhuacos

Jak jim můžeme pomoci?

Přispějme k navrácení půdy, která odnepaměti patřila indiánům Arhuacos. Zašlete libovolnou částku na náš transparentní účet FIO banky

2801328304/2010.
Sdílejte a šiřte informace o tomto projektu mezi svými přáteli a známými.
Nebo se zapojte do aktivní podpory i jinak (překlady, mediální podpora, grafika). Výroční zprávy NF Arhuacos za rok 2018 a 2019 si můžete přečíst zde.
PODPOŘTE KOUPI POZEMKU PŘÍSPĚVKEM NA DARUJME.CZ

Proč podpořit kmen Arhuacos?

Dlouhá staletí žijí Arhuacové v naprostém souladu s přírodními zákony. I díky nim dosud z planety Země zcela nezmizel nekonzumní a neegoistický způsob života.

Nechceme zakládat indiánský skanzen, ve kterém by obyvatelé žili jen ze štědrých darů. Usilujeme o to, aby kmen Arhuacos dostal zpět svá území a na nich soběstačně hospodařit bez obav z dalšího vysidlování. Tito kolumbijští indiáni dokáží žít z toho, co si sami vypěstují. Stačí jim k tomu jediné. Vaše pomoc, která jim navrátí úrodná území.

AnaIlbaTorres

Ana Ilba Torres

Ana Ilba Torres je jedna z nemnoha žen komunity Arhuacos, která vystudovala právnickou fakultu v Bogotě. Stala se zakladatelkou organizace na podporu žen svého kmene, které z různých důvodu přišly o manžely. Organizuje prodej jejich tradičních produktů, mochil / tašek, které vyrábí z ovcí vlny. Napsala knihu o výrobě a významu arhuackych mochil, které se učí už děvčátka ve čtyřech letech.
Ana je velmi aktivní v úsilí o zachování kulturních a duchovních tradic svého kmene. Spirituální výživa Arhuackých žen je každodenní tkaní brašen tzv.mochíl, která má svou významnou symboliku. I v tomto tématu našla Ana své poslání a s radostí předává své znalosti a schopnosti širší veřejnosti.

Ana se stala se svým bratrem Asdrubalem zakladatelkou nadace Chipiri , jež je partnerskou organizaci NF Arhuacos založeného na znovunavrácení původních pozemků indiánům Arhuacos v Sierra Nevadě.

V květnu 2020 budeme mít vzácnou příležitost setkat se s Anou osobně přímo v Čechách. Například na festivalu ALLFEST v Litoměřicích.


ArhuacosBirwa34

Asdrubal Torres

Asdrubal, potomek předkolumbovké kultury Tayrona z pohoří Sierra Nevada, se kromě tradičního vzdělání, které získal od starších svého kmene, vzdělával také v lidských právech ve Španělsku a Švýcarsku na půdě OSN. Vystupuje na konferencích věnovaných lidským právům, původním obyvatelům Ameriky a dalších mírových setkáních, vede semináře a šíří poselství svého lidu po celém světě.

V červnu a červenci 2019 jsme měli opět příležitost setkat se se zástupcem Arhuaků Asdrubalem Torresem přímo v Čechách.

ODKAZY NA PŘEDNÁŠKY A ROZHOVORY ASDRUBALA V ČESKÉ REPUBLICE
Záznam z přednášky s Asdrubalem Torres během první návštěvy člena kmene Arhuacos v České republice
ve škole Da Vinci naleznete zde.
Rozhovor s Asdrubalem Torres na Novinky.cz naleznete zde.
Záznam z přednášky s Asdrubalem Torres na festivalu Evolution naleznete zde.
Rozhovor s Asdrubalem Torres v Rádiu Praha si můžete poslechnout zde.

15.6. Pražská psychoterapeutická fakulta / na Filozofické fakultě Karlovy university více informací zde
16.6. Fresh festival Pardubice
21.6 – 23.6. Oslava slunovratu s indiánem kmene Arhuacos více informací zde
28.6 Berlín 
25.6. Da Vinci Dolní Břežany  beseda
27.6. Setkání s Asdrubalem , duchovním poslem ze Sierra Nevady  / Atelier Rafael Praha Táboritská 1084/15 Žižkov 17.30 více informací naleznete  zde 
29.6.  Una noche ofrenda al aqua – noční ceremonie – Bohuliby
4.7.   18:00 Cherubín  – Řevnice povídání s Jaroslavem Duškem – více informací zde
5.7.- 7.7. Festival Miluj svůj život 
10.7. K3 18:30  Seminář vede Asdrubal potomek předkolumbovké kultury Tayrona ze Sierra Nevady – více informací zde
613767-original1-7wh82

Dovoz poctivé kávy nastartuje ekonomiku indiánů

Další naše pomoc spočívá ve vykupování tradičních indiánských produktů (kávy, kakaa a vlněných brašen -mochil ) za férové ceny.

Dovážíme kávu přímo z indiánských komunit ze Sierra Nevady. A není to obyčejná káva. Kávová zrna jsou stoprocentně organická, pěstovaná bez použití chemie. Sklízí se jedenkrát ročně a sběr probíhá s co možná
největším respektem k přírodě.

Dovozem těchto kvalitních produktů podporujeme růst ekonomiky indiánů Arhuacos. Spolupracujeme s institucemi, které zakládají ochranné zóny. Právě v nich se Arhuacové budou moci nerušeně věnovat tomu, co je naučili jejich předkové.
Kdo jsme ?

Alena Antonovičová

Alena, nadšená cestovatelka, milovník Kolumbie a zakladatelka nadačního fondu Arhuacos.

Petr Světlík

Fotograf, sochař, umělec tělem i duší

Alenaant@seznam.cz
Alena Antonovičová
+420 734 133 938

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře nebo na níže uvedené kontakty.