Půda pro indiány

Rozhodli jsme se proto založit novou dárcovskou výzvu na darujme.cz . Vybrané prostředky použijeme na podporu indiánů Arhuacos v několika různých projektech. Všechny dárce budeme opět informovat jak přesně byly tyto prostředky použity.
Usilujeme o to, aby kmen Arhuacos dostal zpět svá území a na nich soběstačně hospodařil bez obav z dalšího vysidlování. Tito kolumbijští indiáni dokáží žít z toho, co si sami vypěstují. K tomu potřebují i naši pomoc, která jim pomůže navrátit úrodná a posvátná území.
Už je vybráno . . . 🙂 100%

Po příchodu Španělů byli indiáni nuceni opustit své domovy a osídlit chladné hory Sierra Nevady, kde po čtyři staletí tiše přežívali. Po celý čas si dokázali Arhuakové uchovat živé tradice, spirituálně chránili naši planetu a žili v souladu s přírodou. Teď je jejich (a tím i naše) budoucnost ohrožena. Naším cílem je sehnat prostředky na koupi 20 hektarů úrodné půdy se vzrostlými stromy banánovníků, kakaovníků, avokád a kávovníků. Na pozemku rostou navíc letité stromy (Caracoli, Roble, Guiamos, Pionio), jež udržují vláhu v půdě a dotvářejí přirozenou rovnováhu.


Sierra Nevada de Santa Marta

V únoru 2019 jsme navštívili vesnici Birwa, abychom společně dohodli konkrétní kroky, které povedou ke koupi pozemku pro místní komunitu indiánů kmene Arhuacos. Vyšli jsme společně s mnoha indiány na místa, která jsou vhodná ke koupi a vybrali nejlepší možnost. Rozhodli jsme o dalším postupu: vznik partnerského Nadačního fondu Chipiri založeného Arhuaky, který umožní transparentní přesun peněz ke koupi pozemku. V dubnu byla podepsána předkupní smlouva, která stanovuje cenu pozemku a podmínky. 
Před několika dny (28.1.2020) se nám podařilo zakoupit 20 hektarů půdy a předat jí komunitě indiánů  Arhuacos v Sierra Nevadě v Kolumbii. Děkujeme každému z Vás, kdo jakýmkoliv způsobem přispěl k dobrému konci tohoto příběhu.


Podívejte se na naší fotoreportáž přímo z míst, kde komunita Birwa žije

Vesnice Birwa se nachází v jednom z níže položených úrodných údolí pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. Je obdařena bohatou flórou a faunou s mnoha horskými prameny, které jsou zdrojem pitné vody pro všechny obyvatele z okolí. (Pro detail KLIKNĚTE NA JAKÝKOLI OBRÁZEK)

Pohled na krajinu v okolí vesnice Birwa

Arhuacové jsou indiánský národ žijící v Sierra Nevadě de Santa Marta v horách severní Kolumbie.  Patří mezi civilizace, které přežilí španělské dobývání,  ubránili se vnějšímu světu udrželi si svou identitu. Arhuacové si díky své geografické poloze dokázali uchovat svou kulturu nedotčenou.
Dodnes přežívají, udržují své tradice a propracovaný duchovní systém, aby žili v naprosté symbióze s přírodou.
Jejich povinností je pečovat o hory, které nazývají Srdcem světa – Ywawika. (Pro detail KLIKNĚTE NA JAKÝKOLI OBRÁZEK)

Zasedání indiánů Arhuacos , kterého jsme se také zůčastnili ...

V únoru 2019 naše skupina (Alena a Petr a  Filip a Dita se svými dvěma dětmi) přijala pozvání do komunitního centra Birwa, kde jsme se zůčastnili jednání autorit komunity. Tři dny strávené s Arhuaky vytvořily prostor pro vzájemnou důvěru a poznávání našich rozdílných světů. Společná cesta k výběru pozemku byla naplněna uvolněnou atmosférou. (Pro detail KLIKNĚTE NA JAKÝKOLI OBRÁZEK) 

Společná cesta k pozemku, který je vybrán ke koupi

Zprostředkování férového prodeje jejich produktů – kávy, kakaových výrobků, mochil (tkaných brašen)  můžeme pomoci zlepšit jejich nelehkou ekonomickou situaci. (Pro detail KLIKNĚTE NA JAKÝKOLI OBRÁZEK)


Na pozemku jsou také vzrostlé stromy kakaovníků. (Indiáni se živí převážně prodejem vlastní produkce kávy a kakaa.)